top of page

การตรวจเช็คและบำรุงรักษา ถังดับเพลิง

บทความนี้ได้รับการอนุญาตเผยแพร่จาก บริษัท สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด และ www.saturnfireproduct.com แล้ว

ข้อแนะนำและวิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง จากโรงงานผลิตถังดับเพลิง ผู้ผลิตถังดับเพลิง

การบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง จึงควรบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อเหตุไม่คาดคิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

สถานที่ติดตั้ง

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง มีความชื้นสูง หรือเกิดความสกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน หรือติดตั้งใกล้จุดกำเนิดความร้อนต่างๆ เช่น เตาไฟ หรือเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง

การบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดตัวถัง และอุปกรณ์(สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำเพื่อตรวจดูสภาพตัวถังและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีสภาพใหม่อยู่เสมอ

- หากเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ควรยกถังพลิกคว่ำ-หงาย ประมาณ5-6ครั้ง ทุกๆ3-6เดือน เพื่อให้ผงเคมีมีการเคลื่อนตัวและไม่จับตัวเป็นก้อน

- เครื่องดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป ควรส่งมาตรวจสอบที่บริษัทเพื่อตรวจเช็คสภาพของตัวเครื่องและทำการถ่ายเคมีออกและบรรจุใหม่

 

การตรวจสอบแรงดันภายในเครื่องดับเพลิง

 

 

 

 

 

1.แรงดันปกติ(195psi): เข็มอยู่ในแนวตั้ง 90ºC ที่แรงดันปกติ195psi หรือในพื้นที่สีเขียวแสดงว่าอยู่ใน สภาพพร้อมใช้

2.แรงดันตํ่า(RECHARGE): เข็มเอียงไปทางด้านซ้ายมือนอกพื้นที่สีเขียว หรือต่ำกว่าแรงดันปกติ195psi แสดงว่าแรงดันภายในถังต่ำกว่าปกติอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ควรติดต่อบริษัททันทีเพื่อทำการอัด ฉีดแรงดันใหม่

3.แรงดันเกิน(OVERCHARGE): เข็มเอียงไปทางด้านขาวมือนอกพื้นที่สีเขียว หรือสูงกว่าแรงดันปกติ 195psi แสดงว่าแรงดันภายในถังสูงกว่าปกติสภาพถังอาจจะบวมหรือแตกออกหากแรงดันขึ้นสูงเกิน 1000psi อาจทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากถังอาจระเบิดได้!!! ควรติดต่อบริษัทให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

 

หมายเหตุ: เครื่องดับเพลิงชนิดCO2 จะไม่มีมาตรวัดแรงดัน ผู้ใช้สามารถตรวจวัดก๊าสภายในถังได้โดย วิธีชั่งน้ำหนัก หากน้ำหนักก๊าสภายในถังลดลงต่ำกว่า80 % ควรติดต่อบริษัทเพื่อทำการดำเนินการบรรจุใหม่ในทันที

ขั้นตอนการตรวจเช็คถังดับเพลิง

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง สามารถทำได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงได้ที่นี่ 

1. ตรวจดูซีลและสลักนิรภัย ซีลต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ขาดหรือสูญหาย และสลักนิรภัยจะต้องเสียบอยู่ที่ด้านคันบีบถังดับเพลิง ในกรณีที่ ซีล หรือ สลัก ไม่อยู่ที่ตัวถัง ให้ใส่สลักนิรภัยสำรองที่คันบีบให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากถังอาจมีแรงดันอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้เคมีในถังดับเพลิงถูกฉีดออกมาและตรวจสอบขั้นตอนต่อไป

2. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดัน เข็มแรงดันจะต้องอยู่ในแถบสีเขียวเท่านั้น หากเข็มอยู่ต่ำกว่าแถบสีเขียว หรือเลยแถบสีเขียว ต้องส่งถังกลับมาที่ผู้แทนจำหน่ายหรือโรงงานผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างทันที

3. ตรวจสอบสายฉีดและสนิมรอบตัวถัง สายฉีดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดหรือฉีกขาด และใช้สายตาตรวจที่ตัวถังโดยรอบ จะต้องไม่มีสนิมรอยใหญ่ๆเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ตัวถังมีความแข็งแรงน้อยลง

4. พลิกคว่ำถังไปมา หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพลิกคว่ำถังดับเพลิงไปมา 3-4 ครั้ง และลองจับความรู้สึกเคมีด้านในถังดับเพลิงดู ด้านในผงเคมีต้องมีการไหลเหมือนทราย การพลิกคว่ำถังทำเพื่อช่วยให้เคมีด้านในมีการเคลื่อนไหวไม่จับตัวเป็นก้อนซึ่งจะทำให้การฉีดมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากพลิกคว่ำแล้วรู้สึกเหมือนเป็นก้อนหล่นตุบในถัง ให้สันนิษฐานว่าเคมีภายในอาจจับตัวเป็นก่อนและควรถึงเวลาต้องเปลี่ยนเคมีภายในใหม่

**การตรวจเช็คถังดับเพลิง ควรทำทุกๆ 3 เดือน หรืออย่างน้อยที่สุด ทุกๆ6เดือน**

yr.jpg
2563-06-17 11_28_01-กล่องจดหมายเข้า - ch
bottom of page