top of page

DEALER MARKETING SUPPORT

สนใจวางขายสินค้าเครื่องดับเพลิง Mercury

ฟรี! สื่อโฆษณาในการจัดชั้นวาง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)

"เพิ่มยอดขายได้จริง ผู้ซื้อมั่นใจได้มากขึ้น"

ติดต่อ mercuryfire.th@gmail.com, chavasit@sbsw.co.th

หรือโทร 062-691-9945 (นิว)

ขนาดชั้นวางแบบ 1 bay
(หน้ากว้าง 1.2 เมตร)

ป้ายสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 ชุด

- ป้ายโลโก้สินค้า

- ป้ายความรู้ถังดับเพลิง 2 ชุด

mercury_shelf1.jpg
mercury_shelf.jpg
ป้ายโลโก้สินค้า
ป้ายความรู้ถังดับเพลิง 2
ป้ายความรูถังดับเพลิง 1

**ขนาดสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามขนาดหน้างาน**

ขนาดชั้นวางแบบ 2 bay

(หน้ากว้าง 2.4 เมตร)

ป้ายสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 ชุด

- ป้ายโลโก้สินค้า 2 ชุด

- ป้ายความรู้ถังดับเพลิง 4 ชุด

mercury_shelf2.jpg
mercury_shelf3.jpg
ป้ายโลโก้สินค้า 1,2
ป้ายความรูถังดับเพลิง 1,2
ป้ายความรู้ถังดับเพลิง 3,4

**ขนาดสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามขนาดหน้างาน**

bottom of page